Fotbal: halový turnaj – starší žáci v Krnově

Turnaj - starší žáci v Krnově

Starší žáci se zúčastnili halového turnaje v Krnově. Akce, kterou pořádal fotbalový oddíl Chomýž, se konala v tělocvičně ZŠ na Janáčkově náměstí. Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev, které byly rozděleny do dvou skupin. Ve skupinách se družstva utkala vzájemně mezi sebou, poté první dvě družstva ze skupiny postupovala do semifinále, vítězové postoupili do finále, poražení do boje o 3. místo a ostatní družstva se střetla o celkové umístění.

Celý příspěvek

Valná hromada TJ 2020

VH TJ 2020

V neděli 23. 2. 2020 se na kuželně uskutečnila Valná hromada TJ. I když nebyla účast 100%, byla Valná hromada usnášeníschopná. Všechny plánované body byly projednány. VH se účastnili starosta a místostarosta H. Benešova, kteří prezentovali plány s Tělovýchovnou jednotou a zapojili se do diskuze. V přiloženém souboru jsou všechny dokumenty k Valné hromadě.