Valná hromada TJ 2022

Valná hromada se uskuteční na kuželně TJ H. Benešov dne 9. 12. 2022 od 18.00 hod. 

Program Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele VH
 3. Volba a schválení mandátové a volební komise
 4. Návrh a schválení programu VH
 5. Zprávy
  a) o činnosti VV za rok 2022
  b) o činnosti jednotlivých oddílů
  c) o hospodaření za rok 2022
  d) zpráva KRK, schválení hospodaření za rok 2022
 6. Návrh rozpočtu TJ na 2023, schválení
 7. Převod majetku TJ na Město Horní Benešov
 8. Diskuze
 9. Schválení usnesení VH

Valná hromada TJ 2020

VH TJ 2020

V neděli 23. 2. 2020 se na kuželně uskutečnila Valná hromada TJ. I když nebyla účast 100%, byla Valná hromada usnášeníschopná. Všechny plánované body byly projednány. VH se účastnili starosta a místostarosta H. Benešova, kteří prezentovali plány s Tělovýchovnou jednotou a zapojili se do diskuze. V přiloženém souboru jsou všechny dokumenty k Valné hromadě.