Valná hromada TJ 2020

VH TJ 2020

V neděli 23. 2. 2020 se na kuželně uskutečnila Valná hromada TJ. I když nebyla účast 100%, byla Valná hromada usnášeníschopná. Všechny plánované body byly projednány. VH se účastnili starosta a místostarosta H. Benešova, kteří prezentovali plány s Tělovýchovnou jednotou a zapojili se do diskuze. V přiloženém souboru jsou všechny dokumenty k Valné hromadě.